Välkommen!

 

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- Mars 2019

 

Årsstämmor

Årets årsstämmor går av stapeln lördagen den 6 april kl. 10-13. Platsen är som vanligt Skärgårdskyrkan, Skärgårdsvägen 252. Stämmorna inleds med information från Värmdö kommun kl. 10 (se nedan). Stämman till samfällighetsföreningen börjar kl. 11 och tomtägareföreningen ca kl. 12:30.

Informationsmöte angående kommande VA-anslutning

Tjänstemän från Värmdö kommun kommer att informera om hur VA-anläggningen ska utföras, vi får veta vilken teknik som ska användas, tidsplaner för utbyggnaden, kostnader mm.

Utbyggnaden av VA-anläggningen föregås av en detaljplaneläggning för vårt område. I detaljplanen kommer det bestämmas om regler för framtida förändringar inom området – det gäller var man får bygga, hur stora tomterna i området måste vara om någon vill stycka av en tomt, hur stora nya byggnader får vara mm.

OBS! Ni som har frågor angående detta, skicka dem till oss på mailadress fagerdalasamfallighet@outlook.com senast den 1 april, så vidarebefordrar vi dem till kommunen. Det underlättar diskussionen på mötet.

 

Vårstädning

Nu är det snart dags för årets vårstädning. Den går av stapeln på lördag den 13 april med start kl 10. Vi samlas vid respektive väg och får vidare information av våra vägansvariga. Städdagen avslutas sedan med sedvanlig korvgrillning kl 12:00, denna gång hos Håkan Söderström på Kolugnsvägen 11. Välkomna!

 

 

Årskalender 2018

Alla viktiga datum för möten och städdagar är fastställda för 2018 – klicka HÄR för all information.

 

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Bryggan

 

 

 

 

 

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)