Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Info om den har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen – januari 2018

En kort rapport om styrelsearbetet just nu berättar att vi sammanställer bokslut och total årsredovisning för båda föreningarna. Vi har tagit in extern hjälp för den ekonomiska redovisningen och kommer efter interrevision att dela all dokumentation med alla medlemmar i mitten av mars. Årsmötesdatum är satt till 7 april, mer information om detta kommer senare.

Valberedningsarbetet sköts av Håkan Söderström i samarbete med styrelsen. Under hösten har ni alla medlemmar fått mail, brev och påringning från oss med önskan om engagemang eftersom stora delar av nuvarande styrelse ska avgå pga flytt. Vi har nu intresserade medlemmar som ställer upp inför nästa år men vi saknar kandidater till ordförande och kassörs-posterna.

Vi vädjar nu till ALLA er som kan tänka er att ställa upp för vår gemensamma förening att höra av er till Håkan eller styrelsen. Om vi inte lyckas fylla alla poster i styrelsen kommer vi att tvingas hyra in konsulter för uppdragen och årsavgifterna kommer att höjas mycket kraftigt. Dessutom kommer det personliga engagemanget att saknas vilket riskerar både alltför kortsiktiga och felaktiga beslut kring projekt och ekonomi.

Motioner till årsmötet senast 28 februari

Årsmötet kommer att gå av stapeln lördagen den 7 april. Sista dagen för medlemsmotioner är 28 februari och de skickas till fagerdalasamfallighet@outlook.com.

Mer information och underlag till årsmötet kommer att delas med medlemmar under mitten av mars.

Årskalender 2018

Alla viktiga datum för möten och städdagar är fastställda för 2018 – klicka HÄR för all information.

Uppdaterad information från Värmdö Kommun gällande VA-utbyggnad

Föreningarna i vårt område (PFO19) hade ett statusmöte med kommunen 10 maj 2017. Kommunen informerade om att projektplanen för hela området försenats och för vår förening planeras nu projektstart Q4 2018 och genomförande Q4 2022 – Q3 2024. Föreningarna enades om att via brev till kommunens planchef understryka behovet av en säker tidplan med hänvisning till behovet av såväl föreningar som enskilda måste kunna planera för sitt VA (underhåll, nyinvestering etc). Vi har per dags dato (jan 18) ännu inte fått något detaljerat svar inkl uppdaterad tidsplan från kommunen.

Läs mer om detta under Vägunderhåll eller hör av dig till styrelsen via fagerdalasamfallighet@outlook.com

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 äntligen avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

bryggskylt-okt-2016-p-o-b