Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Info om den har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen

Årsavgifter 2017 – har du betalt in?

Samfällighetsföeningens årsavgift 2 300 kr. Sista betalningsdag är 31 maj 2017 – därefter tillkommer 100 kr i påminnelseavgift. Avgiften sätts in på plusgiro 45 24 27 – 8

Tomtägarföreningens årsavgift 100 kr. Sista betalningsdag är 31 maj 2017 – därefter tillkommer 50 kr i påminnelseavgift. Avgiften sätts in på plusgiro 19 51 96 – 1

OBS UPPGE NAMN OCH FASTIGHETSBETECKNING vid inbetalning. Vid otydlighet riskerar du att inbetalningen inte registreras som genomförd.

Välkomna till vårt midsommarfirande

Vi planerar förstås midsommarfirande som vanligt på ängen där Kolugnsvägen slutar. Vi ses på förmiddagen runt kl 10 för att löva midsommarstången.

På eftermiddagen kl 15 är alla välkomna till ängen vid slutet av Kolugnsvägen då vi dansar, sjunger och leker en stund tillsammans. Alla barn bjuds på godis och alla vuxna erbjuds ett glas att skåla i.

Uppdaterad information från Värmdö Kommun gällande VA-utbyggnad

Föreningarna i vårt område (PFO19) hade ett statusmöte med kommunen 10 maj. Kommunen informerade om att projektplanen för hela området försenats och för vår förening planeras nu projektstart Q4 2018 och genomförande Q4 2022 – Q3 2024. Föreningarna enades om att via brev till kommunens planchef understryka behovet av en säker tidplan med hänvisning till behovet av såväl föreningar som enskilda måste kunna planera för sitt VA (underhåll, nyinvestering etc). Läs mer om detta under Vägunderhåll eller hör av dig till styrelsen via fagerdalasamfallighet@outlook.com

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober äntligen avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

bryggskylt-okt-2016-p-o-b