Välkommen!

 

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- Oktober 2018

 

Höststädningen

är nu genomförd. Snökäpparna är på plats, sly är röjt och de få potthålen som fanns är fyllda.

Tack alla för väl genomförd städdag!

höst

 

 

 

 

 

 

 

Vägarbeten

Vägarna kommer nu efter genomfört höststäd sladdas inför vintern. Nya skyltar som påminner om hastighetsbegränsningen 20 km/tim kommer också att sättas upp.

 

VA-utbyggnaden

Kommunen har nu meddelat att detaljplaneläggningen som ska föregå VA-arbetet åter är försenat. Tidigare gällde start i höst – nu är beskedet andra kvartalet 2019. Planläggningen kan ta två år och därefter startar projektering och byggande. Motsvarande arbete har redan startat i Björkvik och Östra Älvsala. Alla styrelser ifrån Bullandö till Fagerdala samarbetar med kommunen i frågan.

Vi räknar med ett informationsmöte i höst då vi vet mer om vilken teknik som väljs och hur det påverkar den enskilda tomtägaren ekonomiskt och tekniskt.

Läs mer om detta under Vägunderhåll eller hör av dig till styrelsen via fagerdalasamfallighet@outlook.com

 

Årskalender 2018

Alla viktiga datum för möten och städdagar är fastställda för 2018 – klicka HÄR för all information.

 

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Bryggan

 

 

 

 

 

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)