Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen – mars  2021

UPPDATERING
Detaljplan för PFO B7 Fagerdala, samrådhandling
– styrelsens yttrande. 
Styrelsen har i egenskap av företrädande för Fagerdala ga:1, 1:68 och 1:108 inkommit med följande yttrande som ni finner på samfällighetsföreningens sida när ni loggar in.

Vägförbättringar

Styrelsen har beslutat att lägga nya bär- och slitlager på vägarna under 2021 och 2022 eftersom det tar ytterligare några år innan VA-utbyggnaden görs, vi tror nu kan dröja till 2024/25. Vi tar de tre mest belastade vägarna först och återkommer snarast med när det sker – det kan stundtals under förbättringsarbetet som tar två dagar bli svårframkomligt.

Städdag 10 april

Oberoende av förbättringsarbetet måste vi sköta underhållet. Städdagen genomförs den 10 april kl 10-12 med efterföljande grillning och mingel direkt efter. Denna gång hos Brollan på Kolugnsvägen 11. Vägansvarig kommer att få besked om vad som ska prioriteras i år.

Årets stämma 19 juni

Med tanke på covid-läget försöker vi lägga stämman så sent som möjligt före sommaren och hoppas att vaccinationerna har kommit långt då. Stämman genomförs som förra året på Bullandö krog, kl 09.30 – 12.00. Vi återkommer i god tid med de frågor som ska behandlas.

Midsommarfirande?

Det är fortfarande en öppen fråga. Vi återkommer så snart vi samordnat oss med V:a Älvsala.

Information från  2020 och tidigare

VA-frågan
Detaljplanen var före sommaren aviserad att gå ut på samråd nu i kvartal 3.
Men som vanligt meddelar kommunen att de är försenade.
Nu gäller kvartal 4.
När vi vet närmare kommer samfällighetsföreningen att ordna ett möte kring detaljplaneförslaget.
Diken
Vi har fått flera frågor om att röja diken. På årsmötet godkändes vägunderhållsplanen.
I den ska alla diken röja i samband med arbetena med nedläggning av VA i vägarna.
Skälet är att annars får vi betala för samma sak två gånger. Så beskedet är att vi rensar och ser över alla diken på föreningens mark i ett sammanhang. Det bedöms just nu kunna ske under 2023.

Lite av varje

Det myckna regnandet har fyllt på grundvattnet. Förhoppningsvis behöver vi inte några restriktioner mot uttag i våra brunnar denna säsong – om inte sommaren kommer att likna 2018.

Belysning

Belysningen vid busshållplatsen har fixats och är nu ordentligt fungerande.

VA-frågan

Planarbetet inför VA-utbyggnaden pågår nu som bäst. Om den information håller som vi fått så kommer ett samrådsförslag ut före sommaren.

Styrelsen har haft muntligt informationsutbyte kring vägar, framförallt de större kraven på vändplatser som följer med att området blir planlagt. Utöver vägar kommer ett antal pump- och transformatorstationer att placeras in. I första hand på föreningens mark. Kommunen ansvarar ensam för samrådsförslaget och föreningen liksom alla fastighetsägare får förslaget för synpunkter.

Räkna med att anslutningen kan påbörjas om ca tre år. Här en länk till kommunens information:

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering.4.28a80d9d13dcb0f021b12c.html

—————————————————————————————————-

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)