Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- Juni 2019

Midsommarfirande

Årets midsommarfirande överträffade allas förväntningar, ca 400 personer kom!
Musik i bra anläggning, tal, dans, lekar, chokladhjul och sangria bjöds på.
Vädret var toppen och lockade också till bad.

Tack alla som ordnade allt och tack för att ni kom och gjorde den till en verklig fest!

Spara på vattnet

Vi vill vidare uppmana alla till stor sparsamhet med vatten – våren har varit mycket torr och på sommaren bildas inget nytt grundvatten i brunnarna.

Årets föreningsavgifter

Avgifterna ska vara betalade senast 31 maj. Aviseringar per mail har skickats ut:

Årsavgift Fagerdala samfällighetsförening:

Avgift 2019: 3000 kronor, betalas senast den 31 maj 2019. Betalas avgiften senare tillkommer en påminnelseavgift på 100 kronor (totalt 3100 kronor)

Plusgiro-konto 45 24 27 – 8

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn.

Årsavgift Fagerdala tomtägareförening

Avgift 2019: 100 kronor, betalas senast den 31 maj 2019. Betalas avgiften senare tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor (totalt 150 kronor)

Plusgiro-konto 19 51 96 – 1

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn.

VA-frågan

Före årsmötena informerade kommunen om det förestående planarbetet och projekteringen för vatten och avlopp.

Detaljplanearbetet kommer att starta på allvar i september. Styrelsen kommer löpande att hålla alla informerade.

Räkna med att anslutningen kan påbörjas om ca fyra år.

Här en länk till kommunens information:

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering.4.28a80d9d13dcb0f021b12c.html

—————————————————————————————————-

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)