Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Info om den har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen – april 2018

Årsstämman

Den 7:e april hade vi årsstämma då vi delade information om året som gått samt klubbade plan och budget för kommande verksamhetsår. En ny styrelse tillsattes. Information och kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni under fliken ”Kontakt” på hemsidan.

Ni hittar protokoll från årsmöten under fliken ”Stadgar & Årsmöten”.

Städdagen

Vårens städdag gick av stapeln lördagen den 21 april med bra uppslutning. Extra krut lades på att fylla potthålen, då vägarbete startade kort efter. Efter genomfört arbete bjöds alla till en trevlig gemensam korvgrillning hos Håkan “Brollan” Söderström. Under grillningen framkom att flertalet vill rensa sly utmed våra gemensamma vägar. Detta är något som styrelsen kommer titta närmare på framöver.

 Vägarbeten

Just nu pågår ett ordentligt vägarbete för samtliga vägar i Fagerdala samfällighet. Vägarna kommer rustas i några steg och har i dagens läge kantskurits för att öka vattenavrinningen. Sladdning är påbörjad för att jämna vägarna inför kommande påföring av nytt slitlager. Vägarna kommer också vältas för att öka slitstyrkan.

Belysning vid Fagerdala busshållsplats

Belysning vid busshållplatsen är på gång och kommer inom kort vara uppsatt och i drift.

VA-utbyggnaden

I höst börjar planläggningsarbetet för VA i området. Det kan ta två år och därefter startar projektering och byggande. Motsvarande arbete har redan startat i Björkvik och Östra Älvsala. Alla styrelser ifrån Bullandö till Fagerdala samarbetar med kommunen i frågan.

Vi räknar med ett informationsmöte i höst då vi vet mer om vilken teknik som väljs och hur det påverkar den enskilda tomtägaren ekonomiskt och tekniskt.

Läs mer om detta under Vägunderhåll eller hör av dig till styrelsen via fagerdalasamfallighet@outlook.com

 Årsavgifter 2018

Faktura för samfällighetsföreningens årsavgift skickades ut i tisdags och faktura för tomtägarföreningens årsavgift kommer skickas ut inom kort. Avgifterna ser ut enligt följande:

Samfällighetsföreningen: 3300 kr (inkl 500kr i stadgeenlig avsättning till reparationsfond).

Sista betalningsdag är 31 maj 2018 – därefter tillkommer 100 kr i påminnelseavgift.

Faktura är utskickad. Inbetalning sker till postgironummer 45 24 27-8. Hänvisa till fakturanumret för att registrering på rätt fastighet ska ske.

Tomtägareföreningen: 100 kr 

Sista betalningsdag är 31 maj 2018 – därefter tillkommer 50 kr i påminnelseavgift.

Inbetalning sker till plusgironummer 19 51 96-1. Uppge namn och fastighetsbeteckning.

Årets höjning av samfällighetsföreningens årsavgift består i styrelsearvode och kostnad för att hyra in extern ekonomisupport. Angående arvodesposten är situationen sådan att det är svårt att få medlemmar att ställa upp i styrelsearbete och för att kunna driva föreningen vidare föreslog styrelsen arvoden på 60 000 kr, vilket klubbades igenom på årsstämman.

Årskalender 2018

Alla viktiga datum för möten och städdagar är fastställda för 2018 – klicka HÄR för all information.

 

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

bryggskylt-okt-2016-p-o-b