Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- September 2019

Höststädning

Nu är det snart dags för höstens städdag. Den äger rum lördagen den 12 oktober kl 10-12.

Efter städningen blir det korvgrillning hos Niklas Gille på Fagerdalastigen 7.

Spara på vattnet

Vi vill vidare uppmana alla till stor sparsamhet med vatten – våren har varit mycket torr och på sommaren bildas inget nytt grundvatten i brunnarna.

Årets föreningsavgifter

Föreningsavgifter skulle varit betalda senast 31 maj. Påminnelser har gått ut under augusti. Vi hoppas att ni som ännu inte betalat uppmärksammar dem.

Årsavgift Fagerdala samfällighetsförening:

Avgift 2019: 3000 kronor, betalas senast den 31 maj 2019. Betalas avgiften senare tillkommer en påminnelseavgift på 100 kronor (totalt 3100 kronor)

Plusgiro-konto 45 24 27 – 8

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn.

Årsavgift Fagerdala tomtägareförening

Avgift 2019: 100 kronor, betalas senast den 31 maj 2019. Betalas avgiften senare tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor (totalt 150 kronor)

Plusgiro-konto 19 51 96 – 1

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och namn.

VA-frågan

Detaljplanearbetet inför VA till fastigheterna har nu börjat. Någon tidsplan för när samråd kommer har vi inte ännu men vi räknar med att det sker inom ett år.

Vi kommer att följa arbetet noga – bl.a går vi igenom att fastighetsgränser och servitut stämmer.

Mer information kommer under hösten.

Räkna med att anslutningen kan påbörjas om ca fyra år. Här en länk till kommunens information:

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering.4.28a80d9d13dcb0f021b12c.html

—————————————————————————————————-

Bryggan renoverad

Fagerdalas brygga har funnits mycket länge, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

Läs mer om paret Dellgren under fliken Fagerdala historia.

bryggskylt-okt-2016-p-o-b

Nobelpristagare har diktat om Fagerdala

Joseph Brodsky, född 1940 och död 1996, var en rysk poet och essäist. Efter att ha utvisats från Sovjetunionen bosatte han sig i USA och fick 1987 nobelpriset i litteratur. Sommaren 1992 befann sig den ryske poeten två hela månader i Fagerdala. Inspirerad av intryck under en segeltur i Värmdös vatten skrev han så dikten:

Hamnen i Fagerdala

 Träden susar vid kanalens
   strand i mörkret.
Regn, får man anta; ty det är
  knappast så att björken –
för att inte tala om tallen – i den
  mörka natten,
i lövens fina skälvning, i
  barrens glans, känner igen
                                    vatten
när det faller i lodrät bana,
Det kan bara sovrummet med
  sin vana,
vid snyftningar; eller de nakna
  masterna på segelbåtar,
                         som oberörda
iförda endast strumpeband och
  gördlar,
sover sömnen hos en vertikal
  som vant sig vid det
                             horisontala
och skrynklar de våta lakanen i
  hamnen i Fagerdala.
 
               Värmdö, augusti 1992
            (Övers. Bengt Jangfeldt)