Välkommen!

Välkommen till Fagerdala samfällighetsförening och tomtägareförening.

Våra föreningar omfattar fastigheter längs Lilla Fagerdalavägen, Fagerdalastigen, Irisvägen och Lindskogsvägen söder om Fagerdalavägen samt Dalängsvägen, Kolugnsvägen, Hyttvägen och Masugnsvägen norr om Fagerdalavägen.
För att få mer info om föreningarna krävs inloggning. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna direkt. Om du vill ha kontakt med styrelsen – skicka ett mail till fagerdalasamfallighet@outlook.com

Aktuellt från föreningen- September 2018

 

Höststäddag

Lördag den 6:e Oktober går årets hösttäddag av stapeln. Vi samlas vid respektive väg där vägansvarig delar ut uppgifter såsom potthålsfyllning och utsättning av vägpinnar.

Efter städningen, kl 12.00 samlas vi hos vägfogde Niklas Gille, Fagerdalastigen 7 för korvgrillning.

höst

 

 

 

 

 

 

Vägarbeten

Efter att kommande höststäd har genomförts kommer samtliga vägar att sladdas.

 

Belysning

Belysning vid busshållplatsen är nu uppsatt och i drift.

Lampan vid Lindskogsvägen kommer inom kort bytas ut.

 

VA-utbyggnaden

I höst börjar planläggningsarbetet för VA i området. Det kan ta två år och därefter startar projektering och byggande. Motsvarande arbete har redan startat i Björkvik och Östra Älvsala. Alla styrelser ifrån Bullandö till Fagerdala samarbetar med kommunen i frågan.

Vi räknar med ett informationsmöte i höst då vi vet mer om vilken teknik som väljs och hur det påverkar den enskilda tomtägaren ekonomiskt och tekniskt.

Läs mer om detta under Vägunderhåll eller hör av dig till styrelsen via fagerdalasamfallighet@outlook.com

 

Årskalender 2018

Alla viktiga datum för möten och städdagar är fastställda för 2018 – klicka HÄR för all information.

 

Bryggan renoverad

Bryggan har funnits mycket länge i Fagerdala, ända sedan 1600-talet. Den var förr av stor vikt för bönderna som livnärde sig på strömmingfiske och det var också härifrån man tog båten över till Djurö. Bryggan renoverades i februari 2018.

Bryggan

 

 

 

 

 

Fagerdalaskylt på plats

Med stöd av donationen från makarna Dellgren kunde vi den 22 oktober 2016 avtäcka en ny Fagerdalaskylt till bryggan. Tack Per och Britte!

bryggskylt-okt-2016-p-o-b