Kontakt

Ordförande: Carl-Johan Engström

Tel: 073 045 45 89

fagerdalasamfallighet@outlook.com

Styrelse

Ordförande: Carl-Johan Engström
Kassör: Marie Zachrison
Sekreterare: Victoria Treutiger

Suppleant 1: Pierre Stausholm
Suppleant 2: Niklas Gille
Suppleant 3: Andreas Lindquist

Revisorer

Jörgen Nyberg

Adam Killander

(revisorssuppleant) – vakant

Valberedning

Mikael Karlsson

Göran Wrangbäck

Vägansvariga

Kolugnsvägen/Hyttvägen: Håkan Söderström

Masugnsvägen: Adam Killander

Irisvägen: Ulf Ekberg

Dalängsvägen: Henrik Lantz

Lilla Fagerdalavägen: Jesper Aittamaa

Fagerdalastigen: Niklas Gille

Lindskogsvägen : Rasmus Ahlmquist