Kontakt

Ordförande: Carl-Johan Engström

Tel: 073 045 45 89

fagerdalasamfallighet@outlook.com

Styrelse

Ordförande: Carl-Johan Engström
Kassör: Andreas Totschnig
Sekreterare: Victoria Treutiger

Suppleant 1: Pierre Stausholm
Suppleant 2: Niklas Gille
Suppleant 3: Andreas Lindquist

Revisorer

Ulf Ekberg

Didrik Hamilton

Valberedning

Håkan Söderström

Marie Zachrison

Vägansvariga

Kolugnsvägen/Hyttvägen: Håkan Söderström

Masugnsvägen: Adam Killander

Irisvägen: Ulf Ekberg

Dalängsvägen: Henrik Lantz

Lilla Fagerdalavägen: Jesper Aittamaa

Fagerdalastigen: Niklas Gille