Kontakt

Styrelse:

Ordförande: Håkan ”Brollan” Söderström, tel. 070-518 63 53, mail: brollan@electrosound.se

Hamnkapten: Hans Makander, tel. 070-377 45 23, mail: hans@makander.se

Sekreterare: Mikael Lantz, mail: lantzfagerdala@gmail.com

Kassör: Gunnar Hjalt, mail: fagerdalabatklubb@gmail.com