Styrelsedokument

Här samlar vi dokument för styrelse och revisorer.

Mötesprotokoll Samfällighetsföreningen 2016

Styrelsemöte Nr 4 Sam 2016-05-07

Konstituerande styrelsemöte Sam april 2016 – möte nr 3

Styrelsemöte Nr 2 Sam 2016

Styrelsemöte Nr 1 Sam 2016

Mötesprotokoll Tomtägarföreningen 2016

Styrelsemöte Nr 4 Tomt 2016-05-07

Konstituerande styrelsemöte Tomt april 2016 – möte nr 3

Styrelsemöte Nr 2 Tomt 2016

Styrelsemöte Nr 1 Tomt 2016

Nyhetsbrev och aviseringar 2016

Nyhetsbrev nr 2 – maj 2016

Nyhetsbrev nr 1 – april 2016

Avisering årsavgifter 2016

Vägunderhållsplan – uppdaterad 2016

Väghållningsplan Fagerdala Samfällighet

Mötesprotokoll Samfällighetsföreningen 2015

Möte 7 2015 sam

Möte 6 2015 sam

Möte 5 2015 sam

Möte 4 2015 sam

Möte 3 2015 sam

Möte 2 2015 sam

Möte 1 2015 sam

Mötesprotokoll Tomtägarföreningen 2015

Möte 5 2015 tomt

Möte 4 2015 tomt

Möte 3 2015 tomt

Möte 2 2015 tomt

Möte 1 2015 tomt